numéro 12
11/06/2009

Article de Francesca Spanó, sur l'exposition Spectator Novus présenté à la Galerie Kritiku à Prague.

  

 

Spectator Novus est une exposition entre Prague et Paris qui regroupe des artistes contemporains aux pratiques pluridisciplinaires (dessin, photographie, vidéo, peinture, sculpture, son, installation). Ils ont tous pour point commun d´être d´abord des spectateurs plongés et engagés dans la réalité mais aussi manipulés par elle. 
Spectator Novus est une tentative de revenir a ce que philosophe Plotin appelait la simplicité du regard au contact de l´être. Les artistes présents explorent chacun différentes manières de préserver ou de réinventer un lien avec des phénomènes naturels, sensoriels ou archaïque dans un monde d´hyper - culture, de citations, de foisonnements de signes et d´objets. L´artiste y fonctionne comme un spectateur de lui-même pris dans une interaction avec d´autres spectateurs. 

 

Avec les artistes :

 

 

Filomena Borecka

Milan Cais

Theodore Chryssikos

Baptiste Debombourg

Mirjam Fruttiger

Ladislava Gaziova

Barbara Klimova

Estefania Penafiel-Loaiza

Anne-Laure Maison

Jakub Nepras

Daniel Pitin

Maxime Thieffine

 

 

Spectator Novus
Dialogue avec les œuvres
Spectator Novus
Dialog s díly

 

 

„Oko existuje v přírodním stavu“, říkal André Breton, který se domníval, že zrak vlastní absolutní prvenství nad jazykem a že oko je nástroj, kterým lze bezprostředně uchopit svět. Schopnost objevovat, žasnout, udivovat se nad světem je vlastní povaze Umělce od nepaměti. Aby byl umělcův pohled podstatně naplněn emotivní či konceptuální mocí, sám žasne nad vlastní tvorbou.

 

Spectator Novus představuje ohnisko setkání na ose Paříž – Praha, které bylo kdysi tak plodné a významné pro evropskou tvořivost. Výstava tvoří dialog zůčastněných pohledů mezi dvěma různými, politicky silnými kulturami, Francií a Českou republikou.

 

Sdružuje současné umělce z různých oblastí, kteří zakoušejí stejnou globalizaci znaků a jejich zprostředkování médii, avšak v různých kontextech: společné je jim především to, že jsou pozorovateli vrženými a zapuštěnými do skutečnosti. Spectator Novus zkoumá způsoby, jakými se umělci a diváci nacházejí v globalizované společnosti. Umělec v ní funguje jako pozorovatel sám sebe, přitom se konfrontuje s ostatními pozorovateli, stává se zároveň subjektem i objektem díla. Okolo tohoto paradoxu „sebepozorovatelské projekce“ skloubeného se světem sdílených znaků se setkávají rozmanité praktiky.

 

Skrze pohled umělců můžeme ve vystavených dílech vytušit, jak se globalizovaná společnost, jako je ta naše, stává součástí požadavku na znovuosvojení si lidských hodnot.

 

 

Filomena Borecká zakládá svou práci na žité a citlivé zkušenosti, sama sebe svou tvorbou překvapuje, žasne nad emotivní silou, kterou nechává vstoupit, aby formovala její díla. Mirjam Fruttinger tvoří svět, v němž se zdá, jako by předměty žily a existovaly na základě vlastního rytmu a vlastního zákona, jako by teprve nastávaly a proměňovaly objekt, který se nenechá nikdy reálně uchopit. Filomena Borecká a Mirjam Fruttinger sdílejí dvojaký cit, dualismus, který je jejich způsobem vnímání světa. Ačkoliv Baptiste Debombourg také přemýšlí nad objekty každodennosti, jeho přístup je velmi odlišný. Způsob tvoření jeho díla si pohrává s propustností hranic mezi uměleckou a průmyslovou oblastí, jíž stvrzuje, že se umění vpisuje do společnosti. Fantaskní svět Ladislavy Gažiové je jasně spjat s její společenskou představivostí, zdroj inspirace nachází ve street artu. Maluje nezávazným a svobodným způsobem na velké plochy zdí, její technika se nalézá na pomezí kresby a malby. Pohled Théodore Chryssikos je namířen na společnost, která vyživuje její fantazii, zabývá se tvorbou dokumentů o vlastním každodenním životě, přičemž postupně vytváří jakousi mytologii zachycující jedinečným pohledem dějiny. Théodore Chryssikos zkoumá a snaží se znovu interpretovat lidské jednání zakryté za historickými událostmi pomocí nových médií, podobně jako Milan Cais a Jakub Nepraš ve svých performancích a videoinstalacích. Milan Cais nám nabízí dílo o paměti, které připomíná připoutání k historii a opírá se o vývoj médií, konkrétně ve vztahu k hudbě. S Jakubem Neprašem se noříme do vizionářského světa, jenž je budován jako osobitý labyrint. Videa vycházejí z těchto objektů, jako by existovaly jiné neznámé formy života uvnitř věcí.

 

Barbora Klímová provádí performance a intervence na veřejných místech. Svou prací citace zkoumá vztahy mezi prostorem veřejným, prostorem soukromým a časoprostorem. Estefanía Peñafiel-Loaiza pracuje na obraze objektu jako stopě, ale stopě, která je pomíjivá a mizí. Tvoří tedy práci o paměti, o viditelném, nevýslovném, které vyzývá k « paměťové trvalosti » toho, co nám bylo dáno k vidění. Svět Daniela Pitína je také pečlivě budován, maluje zvláštní a znepokojující situace inspirované filmovými dekoracemi, své postavy zapouští do virtuálního prostoru, do ozvláštněného rámce umrtveného času, v němž jednání mimo skutečný prostor destabilizuje uchopení reality.

 

Maxime Thieffine a Anne-Laure Maison vlastní celou «sbírku pohledů », jež jim slouží k vytvoření jiného pohledu. Maxime Thieffine je přitahován reklamními obrazy, které jsou podle něj nedílnou součástí městské krajiny. Snaží se porozumět, jak se pohled vycházející od něj jeví nejen tvůrci, ale i divákovi. Postup Anne-Laure Maison má trochu intimnější ráz na pomezí voyeurismu. Její pohled je posedlý „domy“ a umisťuje se do osvícených oken. Pozoruje svět druhých, loví fragmenty každodenního života a skládáním obrazu z odlišných míst tvoří svou vlastní stavbu. Její fotografie se stávají pro diváka oknem do nitra věcí, do soukromí lidského světa.

 

Vedoucí linie, která tmelí tyto umělce, je rozmanitost: rozmanitost v uměleckém přístupu, ve vnímavosti, zaujetí či ve výběru oblasti pozorování. Tato jedinečnost pohledu, která se stává částí celku, nás sjednocuje a hrouží nás do sdíleného světa.

 

 

A jak říká Gérard Larnac: „Jestliže se člověk dívá individuálně, vidí kolektivně.“

 

 

couv2.jpgatelierens2.jpgarticle2.jpg01IMG_5333.jpg03IMG_5330.jpg02IMG_5335.jpg07IMG_5347.jpg06IMG_5363.jpg04IMG_5364.jpg